بخش مهندسی


خدمات مهندسی

شرکت ویژستاران بیش از یک دهه، در زمینه ‌پروژه‌های مهندسی گوناگونی فعالیت داشته است.

شرکت ویژستاران بیش از یک دهه در زمینه ‌پروژه‌های مهندسی گوناگونی را در غالب انتخاب ماشین‌آلات و برگزاری مناقصات بین المللی و داخلی جهت تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات بندری به سرانجام رسانده است و همچنین مسئولیت نظارت بر نگهداری و بکارگیری ماشین‌آلات عمرانی را در پروژه‌های مانند آزاد راه تهران شمال را بر عهده داشته است.

بیش از یک دهه تجربه

در پروژه های مهندسی کشور


تهیه اسناد فنی مناقصه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات

ارزیابی و مشاوره فنی ماشین‌آلات و تجهیزات

نظارت بر ساخت‌ و ساز تجهیزات بندری

نظارت بر نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات

برخی از مشتریان ویژستاران

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo